Informatie en Inschrijven

Studieduur en studiebelasting

De opleiding Astrologie vraagt van je dat je zelfstandig kunt reflecteren, studeren en de nodige informatie voor de lesdagen kunt verzamelen en onderzoeken. De opleiding omvat in totaal 225 lesuren, waarmee het aantal contacturen 45 uur per jaar is. De studiebelasting voor lezen, huiswerk en samenwerkingsopdrachten bedraagt honderdzestig uur per jaar, wat neer- komt op gemiddeld vier uur per week.

Literatuur

Het lesmateriaal en de verplichte boeken zijn niet bij de prijs inbegrepen. Aan het begin van elk opleidingsjaar ontvang je een literatuurlijst, met een overzicht van de aanbevolen en verplichte literatuur. De (verplichte) literatuur kun je kopen in de lesruimte of in de webwinkel van Uitgeverij Hajefa. We raden je aan om naast de verplichte literatuur ook een aantal boeken te lezen die staan vermeldt bij de aanbevolen literatuur.

Instroomprofiel en criteria

Het vak van astroloog vereist specifieke kennis en vaardigheden die bij aanvang van de opleiding van de student gevraagd worden, het gaat om:
– vooropleiding HAVO of dit niveau door leeftijd, levenservaring en zelfontwikkeling;
– enige kennis van de astrologie door middel van een cursus of zelfstudie;
– zelfstandig kunnen leren;
– sociale, communicatieve en reflectieve vaardigheden.

Inschrijven voor de opleiding

Online:

Je kunt starten met de online lessen door je aan te melden via onderstaande links voor het 1e jaar van de opleiding:
Optie 1: 1e jaar Volledige zelfstudie
Optie 2: 1e jaar Zelfstudie met 20x Astro-Q&A
Optie 3: 1e jaar Zelfstudie met groepslessen

Klik hier om te starten met een online vervolgjaar

Op locatie:

Voor de inschrijving van de opleiding astrologie op locatie vindt er een intakegesprek plaats om je te informeren over de opleiding en samen te bekijken of de opleiding astrologie bij je past. Indien je aan de opleiding wilt deelnemen en een afspraak wilt maken voor een intakegesprek dan kun je bellen: 079-3617345. Tijdens het intakegesprek wordt het intakeformulier met je doorgenomen. Dit intakeformulier kunt u thuis invullen en meenemen tijdens het intakegesprek. Na het intakegesprek kun je het inschrijfformulier in PDF of het inschrijfformulier in Word invullen om je definitief in te schrijven. Je inschrijving is definitief na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier. Je ontvangt dan een bevestiging van inschrijving.

Let op: bij start van het 1e jaar optie 2 & 3 meld je je aan voor de vijfjarige opleiding astrologie. Je hebt echter de mogelijkheid om per leerjaar tussentijds op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. Als je bent gestart met een opleidingsjaar ben je gehouden om het lesgeld voor het betreffende jaar volledig te voldoen! Alle info staat in de Onderwijsregeling

Toetsing

Tijdens de opleiding wordt ieder jaar afgesloten met een toets of een opdracht. Bij goed gevolg ontvang je hiervoor het bijbehorende certificaat. Vanaf het vierde jaar kan er gestart worden met het eindexamen. Het diploma kan worden behaald door het eindexamen met goed gevolg af te ronden. Deelname aan de toetsen en het examen is niet verplicht maar wordt wel aanbevolen. Opleidingscentrum Ishtar heeft een toetsings- en examenregeling met daarin opgenomen een toetsplan en de examenvoorwaarden.

Toetsing heeft een tweeledig karakter. Het maken van een toets vormt de afsluiting van de leerstof van dat jaar en bij voldoende resultaat behaalt men het certificaat voor het betreffende jaar. Het behalen van het certificaat is een bevestiging voor de beheersing van de kennis die in dat jaar is opgedaan. Ten tweede vindt er door het maken van een toets verdieping plaats van de lesstof en kunnen eigen inzichten en visies daarin verwerkt worden. Over het algemeen kunnen de toetsen door de student thuis worden gemaakt.

Ethische code

Opleidingscentrum Ishtar hanteert een ethische code waaraan ieder student, bij inschrijving, verplicht is zich te houden. De beroepscode van de Astrologische Vakvereniging Nederland is hierin opgenomen. Van de studenten wordt verwacht dat ze in de geest van deze ethische code zullen handelen bij het omgaan met de astrologie.

Meer informatie

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de opleiding.

Meer praktische informatie over de opleiding astrologie en roosters vind je onder Roosters en prijzen!
Uitgebreidere informatie staat ook in de Brochure of de Onderwijsregeling.

Kennismaken of overleggen?

Heb je nog vragen, twijfel je of de Opleiding Astrologie iets voor je is, of ben je al bekend met de astrologie en denk je erover om in een vervolgjaar te starten? Dan kun je tijdens een vrijblijvend intakegesprek kennismaken en je vragen stellen en bespreken. Klik op onderstaande button om een intakegesprek te boeken: