De planeten

De planeten

De planeten zijn de belangrijkste duidingselementen in een horoscoop. Ze symboliseren energieconcentraties die zich uiten als behoeftepatronen of als drijfveren. De planeetinhouden zijn psychische inhouden die iets van de mens willen uitdrukken. Dit is geen vaststaand gegeven maar een mogelijke bewuste of onbewuste uiting van de planeetdrijfveer in een bepaald teken. De planeten drukken zich uit op de manier van het teken waar ze instaan. Mercurius bijvoorbeeld blijft de planeet van het denken, de communicatie en uitwisseling. Het teken waar Mercurius staat geeft aan op welke manier dit denken of communiceren zal plaats vinden.

De planeten kunnen op diverse manieren worden verdeeld of gerangschikt, de onderstaande verdelingen zijn het belangrijkst:
– Persoonlijke en onpersoonlijke planeten als gevolg van snelle en langzame planeten;
– Mannelijke en vrouwelijke planeten;

Bij de duiding is het van groot belang dat we onderscheid maken tussen persoonlijke en onpersoonlijke planeten. Heel persoonlijk zijn de Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars. Dit zijn de snelle planeten en het zijn inhouden die ieder heel persoonlijk tot uitdrukking of ontwikkeling kan brengen. Bij de planeten Jupiter en Saturnus neemt de persoonlijkheidswaarde al geleidelijk af. De persoonlijke waarde van deze planeten is al minder maar we vinden hun achtergrond (tekens) in bepaalde vormen zeker terug in ons karakter. De langzame planeten Uranus, Neptunus en Pluto die een lange omlooptijd hebben zullen nauwelijks een persoonlijke inhoud vormen in het karakter.

Polariteit vrouwelijk/mannelijk

De planeten kunnen ook worden verdeeld in een mannelijk en vrouwelijk principe. Deze verdeling zien we ook terug in de psyche van de mens. De planeten Zon, Mars, Jupiter en Uranus weerspiegelen het mannelijk principe en de planeten Maan, Venus, Neptunus en Pluto het vrouwelijk principe. Mercurius is een neutrale planeet en Saturnus is zowel mannelijk als vrouwelijk. Een man zal zich eerder identificeren met de mannelijke planeten en zal de vrouwelijke planeten eerder buiten zichzelf ervaren. Voor een vrouw geldt uiteraard de omgekeerde situatie. Het is dus van belang om bij de duiding rekening te houden met het geslacht van de cliënt.

De zon

De Zon symboliseert de diepste kern, het wezen van de persoonlijkheid. Het is het streven om zichzelf te zijn en om de eigen creativiteit te uiten. De Zon staat voor ego, zelfverwerkelijking, identiteit, zelfbewustzijn en het innerlijke besef van eigenwaarde.

Trefwoorden zijn:
Identiteit; wilskracht; leiderschap; trots; autoriteit; succes; erkenning; jezelf  zijn; vitaliteit; levenslust; zelfexpressie; creativiteit; egocentriciteit; loyaliteit; zelfvertrouwen

De maan

De Maan weerspiegelt het onbewuste emotionele gedrag als reactie op de indrukken die van de buitenwereld op iemand afkomen. Het is de ontwikkeling van de subjectiviteit, ontvankelijkheid voor indrukken en gevoeligheid. Het is het belangrijkste vrouwelijke principe binnen de horoscoop. Het is het vruchtbaarheidssymbool en de maandelijkse rondgang van de Maan om de Aarde weerspiegelt de pieken en dalen in de vruchtbaarheid van individuen. Zowel in de mythologie als de astrologie wordt de Maan opgevat als moedersymbool. Het symboliseert in de horoscoop iemands moederbeeld en van daaruit de manier waarop  iemand naar geborgenheid en veiligheid zoekt maar ook creëert.

Trefwoorden zijn:
Behoefte aan geborgenheid; ontvankelijk; verzorging; de ziel; zelfbeeld; eerste reactie bij bedreiging; stemmingen; emoties; vruchtbaarheid; bemoederen en beschermen; wisselvalligheid; beeldend vermogen

Mercurius

Dit is de planeet van communicatie en uitwisseling. Het is de boodschapper die het bericht overbrengt. Analyseren, ordenen, indelen, overdenken, uitwisselen en verbinden op een neutrale manier is de uitingswijze van Mercurius. Het is de planeet van het denken en het leggen van verbindingen. Het is een mentale planeet die ook nerveus of zenuwachtig kan maken.

Trefwoorden zijn:
Intelligentie; denken; communicatie; handel; verkeer; analytisch vermogen; ordenen; nervositeit; spreken; lezen; observeren; rusteloos; listig; welbespraakt; weetgierig

Venus

Net als in de mythologie is de godin Venus ook in de astrologie het symbool voor liefde, relatie, schoonheid en harmonie. Zij symboliseert de vrouwelijke energievorm in ons. Het is ons vermogen en behoefte om lief te hebben, aardig gevonden te worden en harmonie te creëren zowel in ons zelf als in de omgeving. Venus heeft een verzachtende en dempende invloed en realiseert herstel van het evenwicht bij een verstoord gevoel. De planeet Venus geeft aan op welke vlakken we aardig gevonden willen worden in onze omgeving en hoe onze omgang hiermee kan zijn.

Trefwoorden zijn:
Harmonie; relatie; liefde; schoonheid; diplomatie; ritme; rust; vrede; waardevol; erotiek; jaloezie

Mars

Mars is de mannelijke tegenpool van de planeet Venus. Mars was in de mythologie de god van de oorlog. In de astrologie symboliseert Mars krachtig optreden, assertiviteit, competitie of strijd. Het is de ontwikkeling van de wil en het geeft aan op welke manier we onze doelen proberen te bereiken. Het is de behoefte om voor jezelf op te komen en je te onderscheiden van anderen. Mars is ook het symbool van seksuele driften en dadendrang. Deze planeet heeft ook te maken met woede en agressiviteit.

Trefwoorden zijn:
Assertiviteit; wil; agressie; strijd; moed; vechtlust; woede; boosheid; sportiviteit; uitdaging; zelfbevestigingsdrang; seksualiteit; gedreven

Jupiter

De planeet Jupiter geeft aan welke soort activiteiten en ervaringen je inwendig een gevoel van eenheid met een groter of goddelijk plan geeft. Hierdoor ook het gevoel van geloof en vertrouwen in de goede afloop der dingen. Jupiter staat voor groei, expansie en het verbinden van meningen en ideeën tot een geloof of een idee. Hierdoor wordt Jupiter vaak geassocieerd met levensfilosofie, geloofsovertuiging en een godsidee. Jupiter is optimistisch en geeft vertrouwen en het geloof in jezelf. Op een negatieve manier kan Jupiter ook een dogma uitdragen of overdrijven.

Trefwoorden zijn:
Levensvisie; filosofie; vertrouwen; groei; expansie; geloof; hoop; enthousiasme; dogma; overdrijving; profeet; ziener; vitaliteit

Saturnus

Saturnus is de planeet van zelfdiscipline en verantwoordelijkheid. Het weerspiegelt in de horoscoop vaak de donkere kant van de persoonlijkheid. Het is dat deel wat we vaak moeilijk onder ogen kunnen zien doordat het de keerzijde is van wat we goed kunnen of waar we makkelijk mee overweg kunnen. Saturnus geeft onder andere je grenzen of begrenzingen aan. Het is de planeet waarvan vaak wordt gezegd dat het leerproces van de pijn is. Het leert ons op welke vlakken we onze grenzen moeten leren kennen maar ook accepteren en waar en hoe we verantwoordelijkheid moeten dragen. Saturnus is de planeet die  het vaderbeeld in ons weerspiegelt.

Trefwoorden zijn:
Zelfdiscipline; verantwoordelijkheid; orde; regelmaat; structuurgever; afbakening; afremming; beperking; geweten; tijd; plichten

Cheiron

Cheiron wordt de ‘wond van de ziel’ genoemd. Dit komt mede voort uit de mythe van Cheiron. Cheiron is de koning van de centauren (half mens, half paard) en weerspiegelt de positieve kwaliteiten van de Boogschutter-mythe. Hij is leraar in astrologie, geneeskunst en krijgskunst, maar is ook sjamaan en healer. Tijdens een gevecht met dronken Centauren raakt hij gewond door een giftige pijl van Heracles. Cheiron is onsterfelijk en door de verwonding lijdt hij eeuwig pijn. In de horoscoop weerspiegelt Cheiron deze pijn, vaak een pijnpunt wat voortkomt vanuit vorige levens omdat het de wond van de ziel wordt genoemd. De uitwerking van Cheiron lijkt in zekere zin op de beperking en de angst van Saturnus. Cheiron is echter een verwonding die opgedaan is tijdens een vorig leven en die zo diep wordt ervaren dat deze niet uitgezuiverd is en zelfs tot in dit leven wordt gevoeld.

Trefwoorden zijn:
Pijn, wond van de ziel, healer, leraar, familiethema, gevoel van noodlot.

Uranus

Met de planeet Uranus komen we voorbij de tastbare en aardse wereld van Saturnus. Het is dan ook het symbool voor het doorbreken van de bestaande aardse structuren, grenzen en beperkingen. De planeet heeft te maken met een soort van elektrische spanning waardoor je flitsend kunt gaan denken of plotseling intuïtieve invallen hebt. Uranus is de ontwikkeling van je individualiteit en het vermogen om autoriteit te betwisten. Bovendien is Uranus de planeet die boven culturele of sociale omgangsvormen staat. Uranus is de uitvinder en geeft ook nieuwe ideeën en technieken aan. Hierdoor vallen massamedia, lucht- en ruimtevaart, televisie, internet, satellieten en de new age-beweging onder deze planeet.

Trefwoorden zijn:
Individualiteit; plotselinge invallen; onverwachte gebeurtenissen; uitvindersgeest; vrijheid; grens doorbrekend; vrijbuiter; recalcitrant; onafhankelijk

Neptunus

De planeet Neptunus is de drijfveermanifestatie van het Vissen-principe. Overeenkomstig het teken Vissen is deze planeet meegaand en gaat voorbij onze ego. De ontwikkeling van het kosmische, universele bewustzijn en waarneming buiten onze ego zijn kenmerken van Neptunus. Neptunus verzwakt of vervaagt bestaande grenzen of aardse structuren. Het is de ontwikkeling van het godsbesef en het vermogen de eigen individualiteit op te geven voor  het samensmelten met een grotere gevoelseenheid. Neptunus is de mysticus in ons en heeft de behoefte aan zelfopoffering en éénwording.

Trefwoorden zijn:
Fantasie; verbeelding; vervagen; verslaving; mystieke ervaringen; godsbewustzijn; onthechten; meedrijven

Pluto

Deze kleinste planeet in ons zonnestelsel is in de Griekse mythologie de god van de onderwereld. In de astrologie weerspiegelt Pluto de eeuwigdurende kringloop van dood en wedergeboorte. Het is de planeet van intense verwerkings- en transformatieprocessen. Deze intensiteit kan er toe leiden dat men ertoe neigt zich aan mensen of dingen vast te klampen of een emotionele binding juist af te houden doordat dit te bedreigend is. Pluto breekt bestaande patronen en structuren grondig af zodat er weer iets nieuws gebouwd kan worden.

Trefwoorden zijn:
Intense gevoelsbeleving; macht; dood en wedergeboorte; transformatie; het doel heiligt de middelen; dwang; geweld