Programma

Programma

De opleiding astrologie is een vijfjarige parttime opleiding en leidt op tot praktijkvoerend astroloog. Tijdens de opleiding staan naast het leren van het astrologische systeem, vooral de ontdekkende en beschouwende kant van het leven centraal.  Ook wordt er aandacht besteed aan spirituele samenhangen met de astrologie, zoals spirituele ontwikkeling, karma en reïncarnatie, zingeving en bezieling. Tijdens de opleiding wordt er veel met de eigen horoscoop gewerkt. Hierdoor worden de lessen levendig en praktijkgericht. De beroepsopleiding is bedoeld voor een ieder die op professionele wijze met de astrologie om wil gaan. Dit kan zijn als serieus geïnteresseerde of als beroepsastroloog. De opleiding is echter primair gericht op het behalen van het niveau van Praktijkvoerend Astroloog.

Indeling opleiding

In het eerste jaar worden de basisbegrippen van de astrologie behandeld. In het tweede jaar wordt er dieper ingegaan op de astrologische technieken, de horoscoopanalyse en de psychologische en spirituele achtergronden van een horoscoopduiding. Het derde jaar staat geheel in het teken van de progressieve astrologie en in het vierde jaar de relatieastrologie, consult- en gesprekstechnieken. Tijdens het vijfde jaar wordt de student in een supervisietraject en de praktijk begeleid tot Praktijkvoerend Astroloog.

Astrologie is een symbolentaal die niet alleen verstandelijk is te leren. Het vraagt naast het logische denken ook om een gevoelsmatige intuïtieve benadering. Door het zelf voelen en ervaren, vergt het leren van de astrologische symboliek tijd en ruimte. Opleidingscentrum Ishtar streeft een hoog niveau van techniek en inzicht in de astrologie na, wat vijf studiejaren vraagt.

Het eerste leerjaar is voor een ieder die wil starten met een gedegen studie van de astrologie. In het eerste jaar komen alle basisbegrippen van de astrologie aan bod en begint met de inleiding in de astrologie, geschiedenis en de achtergronden van de astrologie, zoals de verschillende denkmodellen, de werking van de astrologie en lot en vrije wil. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op elementen, kruizen, dierenriemtekens, planeten, huizen, aspecten, de maansknopen en het gelukspunt. Door het werken met de eigen horoscopen en de uitwisseling in de groep verkrijg je al in het eerste jaar inzichten in de astrologische basisbegrippen om basaal een horoscoopanalyse te kunnen maken. Verder wordt de horoscoop berekend en getekend, en wordt de basis gelegd voor de kosmografie. Na het eerste jaar heb je een behoorlijke basis om te starten met het duiden van horoscopen.
De volgende onderwerpen worden besproken:
– Polariteiten, kruizen en elementen in de astrologie
– De planeten
– Majeure Aspecten
– Ethiek en duiding van de horoscoop
– Berekenen en tekenen van de horoscoop
 

In het tweede leerjaar worden een aantal onderwerpen verder uitgediept. Bovendien worden de duidingsvaardigheden steeds belangrijker en daardoor is het tweede jaar praktijkgericht. Naast de astrologische inzichten worden er ook een aantal psychologische en spirituele onderwerpen gekoppeld aan de astrologie. Verder wordt er ingegaan op thema’s in de horoscoop zoals de spirituele punten, werk, relatie en ouderbeelden.

De volgende onderwerpen worden besproken:

– Inleiding in de astrologie
– Dispositors, huisheren en huizenverbanden
– De huizencycli
– Majeure en mineure aspecten
– Aspectpatronen
– Kosmografie
– Ascendant en Midhemel, en het horoscoopkruis
– Decanaten
– Jungiaanse psychologie en astrologie
De spirituele punten: zwarte maan, zwarte zon en maansknopen Cheiron, Pluto en Saturnus
– Duidingsvaardigheden: inzichtelijke duiding
De progressieve astrologie beslaat praktisch het gehele derde leerjaar. De geboortehoroscoop vormt de basis en de progressies (voortgang van planeten) geven dynamiek en ontwikkeling aan in de horoscoop en daarmee in het leven van een mens. De verschillende processen in het leven worden vanuit de diverse technieken bekeken. Verder wordt er ingegaan op persoonlijke en algemene levens- loopontwikkeling.

De volgende onderwerpen worden besproken:
– Transits
– Secundaire progressie
– Solaar
– Maanprogressies
– Levensloopontwikkeling
– Het gelukspunt
In het grootste deel van het vierde jaar wordt de relatie-astrologie behandeld, maar er wordt ook uitgebreid ingegaan op familiepatronen en ouderbeelden. De duidingsvaardigheden worden verder ontwikkeld en geintegreerd tot een volledige horoscoopduiding. Verder wordt er gestart met de gespreks- en communicatietechnieken en consultvoering.

De volgende onderwerpen worden besproken:
– Relatie-astrologie; synastrie
– Compositie en Combine
– Familiepatronen in de astrologie
– Ouderbeelden in de horoscoop
– Het partnerbeeld in de horoscoop
– Duidingsvaardigheden met transits en progressies
– Werk en beroepskeuze
– Primaire directies
Het vijfde jaar vormt de afronding van de opleiding. Er wordt dieper ingegaan op gesprekstechnieken en de consult- en praktijkvoering. De kennis en vaardigheden van de eerste vier jaar worden geïntegreerd tot een volledige horoscoopduiding in wisselwerking met een cliënt. Er wordt veel praktisch toegepast en ingegaan op het astrologische consult en praktijkvoering. Bovendien worden een aantal technieken geleerd welke dienen ter verfijning van de duiding.

De volgende onderwerpen worden besproken:
– Gesprekstechnieken
– Praktijk- en consultvoering
– Het consultgesprek
– Harmonics en Navamsja
– Gradensymboliek
– Astrologie en de VOK-theorie
– Uurhoek- en vragenastrologie

Kennismaken of overleggen?

Heb je nog vragen, twijfel je of de Opleiding Astrologie iets voor je is, of ben je al bekend met de astrologie en denk je erover om in een vervolgjaar te starten? Dan kun je tijdens een vrijblijvend intakegesprek kennismaken en je vragen stellen en bespreken. Klik op onderstaande button om een intakegesprek te boeken: