Erkende opleiding astrologie


Erkende opleiding

Opleidingscentrum Ishtar is een erkende opleiding voor zowel de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) als de Astrologische Associatie (ASAS). De docenten zijn ook erkend astroloog bij deze vakverenigingen. Daarnaast is Opleidingscentrum Ishtar ook opgenomen in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) waardoor de opleiding en manier van werken regelmatig getoetst wordt op de kwaliteitseisen die het CRKBO stelt aan beroepsopleidingen.

Beroepscode

De erkenningen door de vakverenigingen is een waarborg voor de kwaliteit van de procedures en de lessen. Bovendien wordt er gedurende de hele opleiding gewerkt binnen het referentiekader van de beroepscode die de astrologische vakverenigingen hebben opgesteld. Van de studenten wordt verwacht dat ze tevens in de geest van deze ethische code en de aanvulling zoals opgesteld door Opleidingscentrum Ishtar zullen handelen bij het omgaan met de astrologie.

Geschillen

Doordat Opleidingscentrum Ishtar een erkende opleiding is door de astrologische vakverenigingen worden zowel de lessen als de manier van werken met de astrologie gelegitimeerd door de vakverenigingen. Mochten er onverhoopt toch zaken zijn waar studenten in overleg met Opleidingscentrum Ishtar niet tot een bevredigende oplossing komen, dan is er de mogelijkheid om en klacht of geschil voor te leggen aan de klachtencommissie van deze verenigingen.