De spirituele punten

De maansknoop

De maansknopen worden gevormd door de snijpunten van de Zonnebaan en de Maanbaan vanuit de aarde gezien. Het symboliseert de verbinding van de ziel met de geest maar dan nog niet verstoffelijkt op aarde. De noordelijke maansknoop symboliseert dus het verlangen tot ervaren zonder dat er een aardse conditionering is. De maansknopenas wordt al langere tijd in verband gebracht met reïncarnatie en de noordelijke maansknoop wordt dan gezien als het doel of de opdracht van de ziel. Dit is mijn inziens een vrij zware benadering van de noordelijke maansknoop. De ziel heeft zich afgesplitst van het goddelijke (de bron) om te ervaren en te creëren. Dit ervaren en creëren is spelen met energie en een ervaring levert inzicht of bewustzijn op. Het is dan ook moeilijk om van een opdracht of een doel te spreken: de weg ernaartoe en de ervaring die dit oplevert is het leven en daarmee het doel of de opdracht.
De noordelijke maansknoop is de ervaring die de ziel aan wil gaan in dit aardse leven, wat leidt tot bewustzijn. Het is niet de ziel, maar geeft wel het verlangen van de ziel aan. De noordelijke maansknoop is als een soort rode draad door het leven en als je de noordelijke maans-knoop kan uitleven en ervaren dan zal dat het gevoel geven dat je leeft.

Trefwoorden zijn:
Noordelijke maansknoop: ervaring van de ziel in dit leven, zielsop-dracht, relatiethema, de rode draad van het leven.

De Zwarte Maan

Het punt waar de maan in het apogeum (het zwarte Maankanaal) staat, dus het verst van de aarde af, is het punt waar de maan het minst maan is en de neiging heeft om in haar beweging om de aardesfeer op dit punt te verlaten. Symbolisch zou je dus kunnen zeggen dat dit het punt is waar een persoon min of meer los te komen van de aardse wer-kelijkheid en daarmee los maakt van de normale omstandigheden. Hiermee is het een punt waarbij de aardse werkelijkheid of omstandig-heden het minst krachtig zijn en daarmee het punt van weigering om de aardse werkelijkheid toe te laten. Planeten die in het kanaal staan van de zwarte Maan worden eveneens geweigerd. George Bode be-schrijft in zijn boek ‘Zwarte Maan, Zwarte Zon, Drakenkop’ als volgt: ‘De Zwarte Maan vertegenwoordigt de weigering: het aardse wordt afgewezen, opdat er binnen het aardse kader ruimte ontstaat voor een uitstromen in het cosmische.’

Het gebied van de zwarte Maan in de horoscoop is het gebied waarbij je niet aangepast bent aan je omgeving (ouders of cultuur). Bovendien heb je op dit gebied geen voorbeelden in je omgeving waarop je je kunt richten. Het is het punt waar de opening naar de ziel gezien kan wor-den, maar wat door de omgeving of de aardse omstandigheden niet wordt gezien. Het is een kosmische kwaliteit, een verbinding met de ziel die je meeneemt in dit aardse leven. Het is het (paranormale) ka-naal naar de ongeziene wereld. Het is wijsheid van de ziel, je intuïtie, vanuit de andere geestelijke wereld.

Trefwoorden zijn:
Kwaliteit van de ziel, essentie, innerlijke kosmische kind, authentici-teit, weigering, afwijzing.