Astrocounseling


Een astrologisch consult

Tijdens een astrologisch consult bespreken we jouw persoonlijke horoscoop op basis van de spirituele astrologie. In de spirituele astrologie gaan we er vanuit dat er meer is dan alleen het fysieke lichaam: er is een ziel, bewustzijn of een goddelijke vonk die incarneert in een fysiek lichaam op aarde en  een persoonlijkheid creëert. In dit incarnatieproces identificeer je je met de persoonlijkheid en raak je vaak het contact met je ziel kwijt: je bent dan uit verbinding met jezelf, je eigenheid, je ziel. Vaak zijn er vanuit het onbewuste patronen, mechanismes, angsten, pijnen en overtuigingen die je blokkeren om weer in verbinding te komen met jezelf, met de kwaliteit van jouw ziel, jouw passie en bezieling.

Je persoonlijke horoscoop weerspiegelt heel goed de zielslaag, onbewuste laag en persoonlijkheidslaag en geeft aan waar je tegen aan kunt lopen, maar ook wat de kwaliteit van de ziel is en de ervaring (doel) van de ziel in dit leven. Met behulp van astro-counseling onderzoeken we wat jou blokkeert en wat je kunt doen om je authentieke zelf te leven.

Astro-counseling

Astro-counseling is een combinatie van astrologie en gesprekstechnieken. Hierbij maak ik gebruik van jouw persoonlijke horoscoop. De horoscoop is een tekening waarop de stand van de hemellichamen staan aangegeven op het geboortemoment en weerspiegelt het energiepatroon waarmee je het leven aan gaat. Het geeft op persoonlijkheidsniveau je karakter, aanleg, mogelijkheden en moeilijkheden tijdens dit leven aan. Op spiritueel niveau geeft de horoscoop aan wat de kwaliteit van de ziel is en wat de ziel in dit leven komt ervaren. Door op deze manier naar een horoscoop kijken kun je inzicht krijgen in bepaalde processen in je leven en kun je weer in contact komen met het authentieke in jezelf.

Door het bespreken van je horoscoop en het samen bekijken in welk proces je op dit moment zit, kan een consult een hulpmiddel zijn om inzicht te krijgen in je leven, en ook om eventuele keuzes te maken of stappen te zetten. Door dit inzicht in je eigen handelen, je emoties en gedachten kun je de mogelijkheden gaan zien die bijdragen aan je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Tijdens een consult vertel ik niet alleen wat er in je horoscoop staat, maar probeer ik je ook te stimuleren om bepaalde processen in jezelf op te pakken en te accepteren. Vanuit een spirituele levensvisie kan ik je helpen om inzicht te krijgen in levensvragen. Bovendien kunnen we samen kijken naar wat de ziel in dit leven komt doen en hoe je hier weer verbinding mee kunt maken en hoe dit door kan werken in bijvoorbeeld beroepskeuze, relaties, spirituele ontwikkeling en de huidige processen waar je je in bevindt. Astro-counseling kan ook heel goed dienen als coaching op verschillende levensgebieden.

Het consult

Jouw vragen of huidige situatie, samen met de aanleg en ontwikkelingsmogelijkheden die de horoscoop aangeeft staan centraal tijdens het gesprek. Het consult is een dialoog waarbij ik van jou enige informatie nodig heb omdat ieder op eigen wijze zijn of haar horoscoop vormgeeft. Tijdens het consult zijn vooral de processen waar je je nu in bevindt belangrijk. Om dit optimaal te ervaren vraag ik een actieve instelling van je. Door je bepaalde vragen te stellen, gecombineerd met de horoscoop, verkrijg je zelf meer inzicht in je leven en je levenshouding. Hierdoor kun je je leven leven zoals dit voor jou bedoeld is.

Voor het maken van een horoscoop heb ik de geboortegegevens nodig: dit zijn de geboortetijd, geboorteplaats en geboortedatum. Deze kun je eventueel opvragen bij de gemeente waar je geboren bent. Een consult duurt ongeveer anderhalf tot twee uur en kan opgenomen worden. 

Een sessie kan live plaatsvinden in Zoetermeer of via de computer via Zoom of Skype.

De kosten zijn 90 euro per uur, 120 euro voor anderhalf uur en 140 euro voor twee uur: hou er rekening mee dat een consult meestal een tot anderhalf uur duurt! Voor het maken van een afspraak kun je bellen met Peter Saarloos: 0031 (0)79 361 73 45 of mailen via het contactformulier. 

Erkend Praktijkvoerend Astroloog door:

AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland)
ASAS (Astrologische Associatie)

Keerpunten

Als mens gaan we allemaal door een evolutionair proces dat inherent is aan dit aardse leven. Op bepaalde momenten in ons leven komen we op keerpunten terecht. Momenten waarop we met vragen zitten, misschien keuzes moeten maken of bepaalde problemen aan willen pakken. Het leven is geen aaneenschakeling van een toevallige reeks gebeurtenissen die zinloos lijken te zijn. Het zijn signalen van die ziel die vragen om gehoord te worden, om weer in verbinding te komen met je eigen ziel, je zelf en je bezieling en inspiratie.

Vaak kun je problemen of bepaalde situaties zelf oplossen, daar zelf een antwoord op geven of een keuze in maken. Soms lukt dit niet en kunnen lichamelijke en emotionele klachten een aanwijzing zijn dat de energiebalans verstoord is. Hierdoor kan de behoefte ontstaan om meer inzicht in je eigen leven te krijgen. Omdat deze problemen of vragen kunnen uitwerken op lichamelijk, emotioneel, mentaal of spiritueel werk ik vanuit de psychologische en spirituele astrologie. Door samen met jou je geboortehoroscoop te onderzoeken kunnen we de samenhang van de gebeurtenissen en situaties in je leven ontdekken en leer je jezelf en anderen beter te begrijpen.

Bij het werken met de astrologie en je persoonlijke horoscoop werk ik vanuit drie verschillende niveaus:

1. Het zielsniveau dat aangeeft wat de kwaliteit van de ziel is en in welke richting de ziel in dit leven wil evolueren. Je kunt dit ook het verlangen van de ziel noemen of wat de ziel in dit leven komt ervaren om bewustzijn op te doen en te evolueren. Sommige astrologen spreken hierbij over de levensopdracht of wat de ziel komt doen hier. Als je verbinding maakt met je ziel, je zelf of je hart geeft dit een gevoel van verbonden zijn met je bron. Dit voelt als vrij, ruim, ontspanning en innerlijke rust.

2. Het persoonlijkheidsniveau laat zien wat je karakter, aanleg, mogelijkheden en moeilijkheden tijdens dit leven zijn en hoe je in relatie staat tot je omgeving, zoals partner of familie, werk en werkomstandigheden. Bij veel mensen is dit bekend door de kenmerken van de diverse dierenriemtekens (sterrenbeelden). In de socialisatiefase passen we ons aan de sociale omgeving aan en raken daarbij vaak het contact met onze eigenheid (de kwaliteit van onze ziel en het evolutionaire pad van de ziel) kwijt. We gaan ons identificeren met onze persoonlijkheid en de ziel raakt daarbij bij veel mensen in de vergetelheid. De persoonlijkheid wil erbij horen en is daarmee gevoelig voor wat anderen van je of ervan vinden. De persoonlijkheid wil overleven hier en heeft dus behoefte aan zekerheid, waardoor de persoonlijkheid gaat vastzetten wat de ziel creëert. In het incarnatieproces en de ontwikkeling van onze aardse persoonlijkheid komen we hierdoor vast te zitten en raken we de verbinding met onze ziel, ons zelf, onze passie en bezieling kwijt. Dit kan leiden tot allerlei verschillende lichamelijke, emotionele en psychische klachten, zoals vermoeidheid, burnout, depressie en in mildere mate zingeving missen, ‘er klopt iets niet’. De persoonlijkheid/ego wil erbij horen, wil zekerheid en wil voldoen aan hoe het hoort. Dit geeft vaak angst voor afwijzing, er niet bijhoren, de angst om zekerheid te verliezen en moeite met verandering.

3. Het onbewuste niveau bevinden zich herhalingspatronen die we ontwikkeld hebben in vorige levens, die we mee hebben gekregen van onze familie/voorouders, ontwikkelt hebben aan het begin van dit leven door onze opvoeding, aanpassing aan de sociale omgeving en de ervaringen die we tot nu toe hebben gehad. De onbewuste herhalingspatronen bepalen ons leven en zorgen er voor dat we uit verbinding zijn met ons zelf, onze ziel, onze eigenheid. Dit kunnen angsten, pijnen of geboden en verboden uit onze jeugd zijn en geven het gevoel van niet in verbinding zijn, niet vrij zijn, perfectionisme, niet goed genoeg zijn