De kruizen in de astrologie

De kruizen in de astrologie

De twaalf dierenriemtekens kunnen ook verdeeld worden in kruizen. De kruizen geven aan hoe de energie van de elementen gericht is. Met energie bedoelen we de psychische energie of de bewustzijnsstroom. Op deze wijze vinden we drie voorkeursrichtingen waarin de energie kan stromen. Ieder element heeft een teken dat behoort tot het hoofdkruis, het vaste kruis of het beweeglijke kruis.

De eerste voorkeursrichting wordt gevormd door de vier dierenriemtekens die samen het hoofdkruis vormen. Het gaat hierbij om de tekens of principes Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok. Deze tekens kenmerken zich door het ondernemen van actie en zich te conformeren aan de buitenwereld. Het symboliseert een energiestroom van binnen naar buiten en hun reageren is gericht op impulsen die van buitenaf komen. Deze tekens hebben het gevoel dat ze hun eigen energie kwijt moeten in de buitenwereld. Bovendien zijn de impulsen vanuit de buitenwereld zeer belangrijk voor hun welbevinden en hun ego-opbouw.

Het hoofdkruis

De hoofdtekens hebben de neiging om zich op de buitenwereld te richten. De tekens Kreeft en Steenbok (beide negatief gepoolde tekens) stellen zich hierbij wat afwachtender op dan Ram en Weegschaal (de positief gepoolde tekens van het hoofdkruis). Kreeft en Steenbok ondergaan de impulsen uit hun omgeving eerst en passen zich hier dan vervolgens bij aan. Terwijl Ram en Weegschaal heel duidelijk hun behoeften in de buitenwereld poneren door als eerste actie te ondernemen en dan de reactie van de buitenwereld in zich opnemen. De hoofdhuizen (ook wel hoekhuizen genoemd) geven een op de buitenwereld gerichte uiting weer. Hun actie leidt tot deze levensomstandigheden of levensomstandigheden waarin actie in de buitenwereld mogelijk is.

Trefwoorden zijn:
Zelfstandig; impulsief; ondernemend; actief; ambitie; gedreven; te snel reagerend; kansen niet benutten; moeite met gestalte geven aan ideeën; heerszuchtig; geldingsdrang

Het vaste kruis

De tweede voorkeursrichting in het stromen van de energie vormt het vaste kruis. De energiestroom verloopt hier van buiten naar binnen en van daaruit om te leven vanuit innerlijke beleving en principes. De impulsen tot reageren of handelen op een Vuur, Aarde, Lucht en Water-manier, liggen van binnen. Het vaste kruis houdt deze principes vast en concentreert zich hierop volhardend en statisch. De negatief gepoolde tekens van het vaste kruis namelijk Stier en Schorpioen zijn afwachtend en laten pas van zich horen of zien als alle zekerheden onderbouwd zijn. Ze ondergaan de wereld vanuit hun eigen innerlijke beleving. Ze hebben dan vaak de tijd nodig om impulsen vanuit de buitenwereld rustig te kunnen verwerken. Hierdoor kan een trager reageren ontstaan op de buitenwereld doordat het eerst innerlijk verwerkt dient te worden en er daarna ook nog eens zekerheid moet zijn dat wat ze laten zien, ook veilig en onderbouwd is. De positief gepoolde tekens van het vaste kruis, Leeuw en Waterman, zijn initiatiefnemende principes van het vaste kruis. Vanuit hun innerlijke beleving zullen ze mogelijkheden zien om in de buitenwereld in actie te komen. Ze laten hun innerlijke beleving in tegenstelling tot de negatieve tekens van het vaste kruis vaak duidelijk zien. De huizen die behoren tot het vaste kruis worden ook wel opvolgende huizen genoemd. Ze symboliseren meer naar innerlijke omstandigheden gerichte ervaringen weer.

Trefwoorden zijn:
Vasthoudend; vastberaden; betrouwbaar; standvastig; doelbewust; zekerheid zoekend; stabiliteit; innerlijke rust; eigenzinnig; fanatiek; verzet tegen verandering; te veel zekerheid verlangend; dogmatisch

Het beweeglijke kruis

Het beweeglijke kruis heeft zoals de naam al doet vermoeden een wisselende energiestroom. De energie gaat soms van binnen naar buiten en dan weer, als reactie daarop, van buiten naar binnen. Bij het beweeglijke kruis zijn er dus perioden van gerichtheid op de buitenwereld en dan weer periodes die van binnenuit worden beleefd. Het is een combinatie van het hoofd en het vaste kruis. Hierdoor zijn ze sterker op verandering gericht wat soms kan resulteren in een bepaalde mate van rusteloosheid. De negatief gepoolde tekens van het beweeglijke kruis, namelijk Maagd en Vissen, zijn beschouwend en zijn gevoelig voor kritiek. Ze leggen verbanden of zien de verbindingen door de wereld op zich in te laten werken. De initiatiefnemende principes, de positief gepoolde tekens Boogschutter en Tweelingen, zijn meer actief bezig met het leggen van verbindingen en verbanden. De beweeglijke huizen worden vallende huizen genoemd. Het zijn de huizen die het einde vormen van een kwadrant.

Trefwoorden zijn:
Soepel zijn; handig; communicatieve vaardigheden en een sterk aanpassingsvermogen; flexibel en tolerant; ordenend; meegaand; neiging tot versnipperd of verward bezig zijn; gebrek aan doorzettingsvermogen; labiel; verward; wispelturig; rusteloos; ongeconcentreerd; gericht op verwerking