Voorwaarden

Bestelprocedure

Op de website van Opleidingscentrum Ishtar kunt u zich aanmelden voor workshops, cursussen en een opleiding astrologie. Voor lessen op locatie in Zoetermeer vult u een aanmeldingsformulier in dat u kunt toesturen naar [email protected]. Voor de lessen online kunt u klikken op starten en komt u in de webshop op opleidingleidingscentrum.ishtar.nl. Hier kunt u de betreffende cursus of workshop kopen door een account aan te maken en de kosten voor de betreffende cursus te voldoen. 

Prijzen

De prijzen van de cursussen en workshops zijn inclusief Nederlandse BTW.  Het lesgeld van de beroepsopleiding (Optie 3 en 4 bij de opleiding) is een voor de BTW vrijgestelde prestatie. Mocht de belastingdienst besluiten of reeds besloten hebben om het lesgeld van de beroepsopleiding te belasten, dan behoudt Opleidingscentrum Ishtar het recht voor deze belasting(en) in de prijs door te berekenen van het lopende opleidingsjaar. 

Wegens zo nu en dan voorkomende prijswijzigingen zijn de vermelde prijzen onder voorbehoud. Aan de op deze website vermelde prijzen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Levering

Na betaling is de betreffende cursus of workshop beschikbaar in de digitale leeromgeving op opleidingscentrum.ishtar.nl. U kunt deze digitale leeromgeving benaderen via de knop Inloggen in het menu op www.ishtar.nl. Nadat u ingelogd bent staan de beschikbare cursussen onder de tab Leeromgeving. 

Betaling

In de webwinkel kunt u betalen via Mollie en heeft u de volgende betaalmogelijkheden:
– met iDEAL of Bancontact kunt u via uw eigen rekening het bedrag overmaken;
– met een Credit Card ia een eenmalige automatische Europesche incasso;
– met Apple Pay.

Na de bevestiging van uw bestelling in de webwinkel krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw bestelling per e-mail toegestuurd (vermeld daarom altijd uw juiste emailadres bij uw bestelling). In deze bevestiging staat uitgelegd hoe u in kunt loggen om de betreffende cursus te volgen.

Klachten

Indien u een klacht heeft dan kunt u deze binnen veertien dagen na bestelling van de cursus of workshop duidelijk omschreven schriftelijk indienen bij Opleidingscentrum Ishtar, dit kan per post naar het vestigingsadres of per email naar [email protected]. Klachten worden binnen een termijn van twee weken afgehandeld. Binnen deze veertien dagen ontvangt u een antwoord op uw klacht of een ontvangstbevestiging van uw klacht met daarin de termijn waarop u antwoord kunt verwachten. Indien uw klacht door Opleidingscentrum Ishtar als gegrond wordt beschouwd dan zal Opleidingscentrum Ishtar met een voor beide partijen acceptabel voorstel komen.

Indien uw klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Eventuele geschillen die niet in onderling overleg tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan een door een van de astrologische vakverenigingen (AVN of ASAS) aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van deze geschillencommissie is bindend en zowel Opleidingscentrum Ishtar als u als de consument met een klacht stemmen in dat deze uitspraak bindend is. Eventuele kosten die aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn verbonden dienen door de consument betaald te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om uw klacht(en) aan te melden bij het Europees ODR-platform via https://ec.europa.eu/odr. Opleidingscentrum Ishtar zal binnen twee weken na uitspraak van de commissie de klacht conform de uitspraak afhandelen. Klachten en de correspondentie hierover wordt door Opleidingscentrum Ishtar zeven jaar bewaard.
Voor de meest actuele informatie over het indienen van een klacht kunt u terecht op de websites van de astrologische vakverenigingen.  Meer over deze vakverenigingen staat op:  https://.ishtar.nl/erkende-opleiding.

Privacy

Indien u een klacht heeft dan kunt u deze binnen veertien dagen na bestelling van de cursus of workshop duidelijk omschreven schriftelijk indienen bij Opleidingscentrum Ishtar, dit kan per post naar het vestigingsadres of per email naar [email protected]. Klachten worden binnen een termijn van twee weken afgehandeld. Binnen deze veertien dagen ontvangt u een antwoord op uw klacht of een ontvangstbevestiging van uw klacht met daarin de termijn waarop u antwoord kunt verwachten. Indien uw klacht door Opleidingscentrum Ishtar als gegrond wordt beschouwd dan zal Opleidingscentrum Ishtar met een voor beide partijen acceptabel voorstel komen.

Indien uw klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Eventuele geschillen die niet in onderling overleg tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan een door een van de astrologische vakverenigingen (AVN of ASAS) aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van deze geschillencommissie is bindend en zowel Opleidingscentrum Ishtar als u als de consument met een klacht stemmen in dat deze uitspraak bindend is. Eventuele kosten die aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn verbonden dienen door de consument betaald te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om uw klacht(en) aan te melden bij het Europees ODR-platform via https://ec.europa.eu/odr. Opleidingscentrum Ishtar zal binnen twee weken na uitspraak van de commissie de klacht conform de uitspraak afhandelen. Klachten en de correspondentie hierover wordt door Opleidingscentrum Ishtar zeven jaar bewaard.
Voor de meest actuele informatie over het indienen van een klacht kunt u terecht op de websites van de astrologische vakverenigingen.  Meer over deze vakverenigingen staat op:  https://.ishtar.nl/erkende-opleiding.

Contact

Meer informatie over en contact opnemen met Opleidingscentrum Ishtar kan via het contactformulier.