Voorwaarden


Bestelprocedure

Op de website van Opleidingscentrum Ishtar kunt u zich aanmelden voor astrologie workshops, cursussen en een opleiding astrologie. Voor lessen op locatie in Zoetermeer vult u een aanmeldingsformulier in dat u kunt toesturen naar [email protected]. Voor de lessen online kunt u klikken op starten en komt u in de webshop op opleidingleidingscentrum.ishtar.nl. Hier kunt u de betreffende cursus of workshop kopen door een account aan te maken en de kosten voor de betreffende cursus te voldoen. 

Prijzen

De prijzen van de cursussen en workshops zijn inclusief Nederlandse BTW.  Het lesgeld van de beroepsopleiding (Optie 3 en 4 bij de opleiding) is een voor de BTW vrijgestelde prestatie. Mocht de belastingdienst besluiten of reeds besloten hebben om het lesgeld van de beroepsopleiding te belasten, dan behoudt Opleidingscentrum Ishtar het recht voor deze belasting(en) in de prijs door te berekenen van het lopende opleidingsjaar. 

Wegens zo nu en dan voorkomende prijswijzigingen zijn de vermelde prijzen onder voorbehoud. Aan de op deze website vermelde prijzen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Levering

Na betaling is de betreffende cursus of workshop beschikbaar in de digitale leeromgeving op opleidingscentrum.ishtar.nl. U kunt deze digitale leeromgeving benaderen via de knop Inloggen in het menu op www.ishtar.nl. Nadat u ingelogd bent staan de beschikbare cursussen onder de tab Leeromgeving. 

Betaling

In de webwinkel kunt u betalen via Mollie en heeft u de volgende betaalmogelijkheden:
– met iDEAL of Bancontact kunt u via uw eigen rekening het bedrag overmaken;
– met een Credit Card ia een eenmalige automatische Europesche incasso;
– met Apple Pay.

Na de bevestiging van uw bestelling in de webwinkel krijgt u direct een ontvangstbevestiging van uw bestelling per e-mail toegestuurd (vermeld daarom altijd uw juiste emailadres bij uw bestelling). In deze bevestiging staat uitgelegd hoe u in kunt loggen om de betreffende cursus te volgen.

Klachten

Indien u een klacht heeft dan kunt u deze binnen veertien dagen na bestelling van de cursus of workshop duidelijk omschreven schriftelijk indienen bij Opleidingscentrum Ishtar, dit kan per post naar het vestigingsadres of per email naar [email protected]. Klachten worden binnen een termijn van twee weken afgehandeld. Binnen deze veertien dagen ontvangt u een antwoord op uw klacht of een ontvangstbevestiging van uw klacht met daarin de termijn waarop u antwoord kunt verwachten. Indien uw klacht door Opleidingscentrum Ishtar als gegrond wordt beschouwd dan zal Opleidingscentrum Ishtar met een voor beide partijen acceptabel voorstel komen.

Indien uw klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Eventuele geschillen die niet in onderling overleg tot een bevredigende oplossing kunnen worden gebracht, kunnen worden voorgelegd aan een door een van de astrologische vakverenigingen (AVN of ASAS) aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van deze geschillencommissie is bindend en zowel Opleidingscentrum Ishtar als u als de consument met een klacht stemmen in dat deze uitspraak bindend is. Eventuele kosten die aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn verbonden dienen door de consument betaald te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om uw klacht(en) aan te melden bij het Europees ODR-platform via https://ec.europa.eu/odr. Opleidingscentrum Ishtar zal binnen twee weken na uitspraak van de commissie de klacht conform de uitspraak afhandelen. Klachten en de correspondentie hierover wordt door Opleidingscentrum Ishtar zeven jaar bewaard.
Voor de meest actuele informatie over het indienen van een klacht kunt u terecht op de websites van de astrologische vakverenigingen. Meer over deze vakverenigingen staat op:  https://ishtar.nl/erkende-opleiding.

Privacy

Opleidingscentrum Ishtar respecteert de privacy van alle studenten en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om je toegang te kunnen geven tot de digitale leeromgeving, je horoscoop te kunnen maken en je op de juiste manier te informeren. Opleidingscentrum Ishtar zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen in geval deze zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling of voor het toezenden van de nieuwsbrief en/of benodigde materiaal.

Opleidingscentrum Ishtar gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten en geïnteresseerden de volgende diensten te leveren:
– toegang tot je account en digitale leeromgeving en levering van eventuele benodigde materialen;
– je op de hoogte houden via een digitale nieuwsbrief als je je hiervoor opgegeven hebt. De nieuwsbrief bevat informatie over workshop, cursussen en opleiding astrologie, activiteiten van andere organisaties binnen het astrologische vakgebied die mogelijk interessant zijn voor de student en eventueel nieuwe uitgaven op het gebied van astrologie;
– je persoonlijke horoscoop te kunnen maken.

Welke persoonsgegevens worden bewaard?
– Als je bij Opleidingscentrum Ishtar een account aanmaakt of je via een aanmeldingsformulier aanmeldt voor een workshop, cursus of opleiding dan slaan we de volgende informatie op: je naam, geslacht, (aflever)adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventuele betaalgegevens (IBAN en BIC) en je geboortegegevens in de vorm van een persoonlijke horoscoop.

– Als je een workshop, cursus, opleiding of materialen bestelt worden deze gegevens gebruikt om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden en je toegang te geven tot de digitale leeromgeving.
– Wachtwoorden worden niet in het systeem van Opleidingscentrum Ishtar opgeslagen. Indien je het wachtwoord niet meer weet dan kun je dit opnieuw aanvragen via wachtwoord vergeten.
– Opleidingscentrum Ishtar maakt alleen gebruik van functionele cookies om de webwinkel, de website en de digitale leeromgeving goed te laten functioneren en het bestelproces goed te laten verlopen. Bij bestelling van materialen bevatten deze cookies informatie over hetgeen in de winkelwagen is opgeslagen en dit zal 14 dagen bewaard worden.
– Via de knop Nieuwsbrief op www.hajefa.nl kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Opleidingscentrum Ishtar en/of Uitgeverij Hajefa. Je wordt dan regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe activiteiten.

Aanpassing en verwijdering gegevens
Je gegevens kun je in ons administratieve systeem inzien nadat je bent ingelogd in de webwinkel van Uitgeverij Hajefa: www.hajefa.nl. Onder de knop Account kun je eventuele veranderingen aanbrengen in de bewaarde gegevens en opties voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Je account wordt voor onbepaalde tijd bewaard om je te blijven informeren over nieuwe uitgaven en activiteiten van Uitgeverij Hajefa.

Heb je een account in de digitale leeromgeving op opleidingscentrum.ishtar.nl dan kun je onder Account je persoonlijke gegevens inzien en indien nodig aanpassen.

Indien je je gegevens wilt laten verwijderen uit ons systeem dan kun je dit doorgeven via: [email protected]. Je gegevens kunnen direct verwijderd worden uit ons systeem als er geen order- en factuurgegevens aan gekoppeld zijn. Indien er wel orders zijn gekoppeld aan je account, dan kunnen de gegevens pas verwijderd worden zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de bestelling is gedaan. Je account kan wel op non-actief gezet worden, zodat je geen post of nieuwsbrief meer ontvangt.

Beveiliging van gegevens
Opleidingscentrum Ishtar bewaart je gegevens binnen een beveiligd administratief systeem, waarin diverse gegevens afgeschermd (IBAN en inlognaam) of helemaal niet zichtbaar zijn (wachtwoord). Indien onverhoopt je persoonlijke gegevens toch in handen komt van niet-geautoriseerden dan zal dit binnen drie dagen aan je worden gemeld, evenals bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens zullen alle benodigde maatregelen worden genomen om dit ongedaan te maken en om dit in de toekomst te voorkomen.

Meer informatie en contact

Meer voorwaarden over de opleiding staat in: de Onderwijsregeling
Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Opleidingscentrum Ishtar via: het contactformulier.