Astro-Club


Astr0-Club-meetings

Deze meetings zijn ongeveer een keer per maand online via Zoom en duren ongeveer anderhalf uur en een netwerkmeeting twee uur. Er zijn twee soorten bijeenkomsten: een netwerkmeeting en een toepas- en oefensessie om een specifiek thema toe te passen en te oefenen met je eigen horoscoop. Er wordt gewerkt vanuit de psychologische en spirituele westerse astrologie.

Tijdens de netwerkmeeting zal een collega-astroloog een lezing of workshop geven van ongeveer een uur tot vijf kwartier. Vervolgens een korte pauze en daarna ongeveer een half uur het onderwerp toepassen en oefenen in breakout rooms en uitwisselen met medestudenten.

Tijdens een toepas- en oefensessie gaan we een specifiek astrologisch onderwerp toepassen op horoscopen van deelnemers en gaan we in breakout-rooms met elkaar uitwisselen ten aanzien van dit thema in elkaars horoscopen. Vervolgens een terugkoppeling en het bespreken van de eventuele vragen, wat de deelnemers eventueel moeilijk vinden of wat het inzicht was of wat er geleerd is. De nadruk ligt op het toepassen (met de eigen horoscoop), dus van de deelnemers wordt verwacht dat ze al enigszins bekend zijn met het thema. Voor de theoretische uitleg wordt verwezen naar de betreffende les van de opleiding of via een workshop die gekocht en bekeken kan worden op de website van Opleidingscentrum Ishtar.

Deze bijeenkomsten zijn voor (oud-)studenten van Opleidingscentrum Ishtar, maar ook voor deelnemers van buiten de opleiding, zoals autodidacten, die hiervoor inschrijven.

De data voor deze bijeenkomsten zijn op de volgende zaterdagen van 13:00 tot 14:30/15:00 uur:

13 januari 2024: Live Ishtar-Netwerkdag: horoscoopduiding in groepjes en met elkaar, en natuurlijk: netwerken!!
29 januari 2024: Irma Schogt over market-timing met astrologie 
10 februari 2024: Toepas- en oefensessie: Descendant en het zevende huis
2 maart 2024: Netwerkmeeting met Atie kaper over ongeaspecteerde planeten
6 april 2024: Toepas- en oefensessie: secundaire Zon
18 mei 2024: Netwerkmeeting met Zus Luyckx over dwads (Dwads zijn stukjes van tweëenhalve graad: er zijn 12 dwads in een dierenriemteken) 

Het bijwonen van een Astro-Club-meeting kost 40 euro per keer of 295 euro voor 8 bijeenkomsten.

Je kunt je voor een meeting aanmelden via: [email protected]

 

Wijzigingen van de data zijn voorbehouden!

Alle Zoommeetings worden zoveel mogelijk opgenomen (tenzij de privacy vraagt om dit achterwege te laten) en zijn achteraf terug te kijken in de digitale leeromgeving voor alle deelnemers aan dit programma.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hun camera’s aanzetten, zodat iedereen elkaar kan zien.