Astro-Club

Astr0-Club-meetings

Deze meetings zijn ongeveer een keer per maand online via Zoom en duren ongeveer anderhalf uur en een netwerkmeeting twee uur. Er zijn drie soorten bijeenkomsten: een netwerkmeeting, een horoscoopduiding en een toepas- en oefensessie om een specifiek thema toe te passen en te oefenen met je eigen horoscoop. Er wordt gewerkt vanuit de psychologische en spirituele westerse astrologie.

Tijdens de netwerkmeeting zal een collega-astroloog een lezing of workshop geven van ongeveer een uur tot vijf kwartier. Vervolgens een korte pauze en daarna ongeveer een half uur netwerken/uitwisselen met medestudenten.

Tijdens een horoscoopduiding kan een van de deelnemers een horoscoop inbrengen die we dan met alle deelnemers gaan bespreken en analyseren. Eigenlijk een hypothese maken voordat de horoscoopeigenaar op consult komt.

Tijdens een toepas- en oefensessie gaan we een specifiek astrologisch onderwerp toepassen op horoscopen van deelnemers en gaan we in breakout-rooms met elkaar uitwisselen ten aanzien van dit thema in elkaars horoscopen. Vervolgens een terugkoppeling en het bespreken van de eventuele vragen, wat de deelnemers eventueel moeilijk vinden of wat het inzicht was of wat er geleerd is. De nadruk ligt op het toepassen (met de eigen horoscoop), dus van de deelnemers wordt verwacht dat ze al enigszins bekend zijn met het thema. Voor de theoretische uitleg wordt verwezen naar de betreffende les van de opleiding of via een workshop die gekocht en bekeken kan worden op de website van Opleidingscentrum Ishtar.

Deze bijeenkomsten zijn voor (oud-)studenten van Opleidingscentrum Ishtar, maar ook voor deelnemers van buiten de opleiding, zoals autodidacten, die hiervoor inschrijven.

De data voor deze bijeenkomst zijn op de volgende zaterdagen:
17 december 2022: Netwerkmeeting met Liz Hathway
21 januari 2023: Horoscoopduiding
18 februari 2023: Toepas- en oefensessie: de actuele transit van Saturnus
25 maart 2023: Netwerkmeeting met Monique Leurink 
27 mei 2023: Horoscoopduiding
1 juli 2023: Netwerkmeeting met Bettina Reijn over Pluto, Planeet van de tijdgeest: zie info hieronder!

Het bijwonen van een Astro-Club-meeting kost 40 euro per keer of 295 euro voor 10 bijeenkomsten.

Je kunt je voor een meeting aanmelden via: [email protected]

 

Wijzigingen van de data zijn voorbehouden!

Alle Zoommeetings worden zoveel mogelijk opgenomen (tenzij de privacy vraagt om dit achterwege te laten) en zijn achteraf terug te kijken in de digitale leeromgeving voor alle deelnemers aan dit programma.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hun camera’s aanzetten, zodat iedereen elkaar kan zien.

 

 

1 juli 2023 - Bettina Reijn

Pluto: de planeet van de tijdgeest.

Er is veel gaande in de wereld. Er zijn astrologisch gezien drie bewegingen te duiden:

  • Overgang van Vissen- naar het Watermantijdperk
  • Pluto is teken Waterman binnengegaan
  • Een grote groep, geboren tussen 1983/84 en 1995 gaat hun persoonlijke transformatie mee-maken.

Hoe kunnen we kijken naar de huidige omstandigheden in de wereld?