Astro-Club

Astr0-Club-meetings

Deze meetings zijn ongeveer een keer per maand online via Zoom en duren ongeveer anderhalf uur en een netwerkmeeting twee uur. Er zijn twee soorten bijeenkomsten: een netwerkmeeting en een toepas- en oefensessie om een specifiek thema toe te passen en te oefenen met je eigen horoscoop. Er wordt gewerkt vanuit de psychologische en spirituele westerse astrologie.

Tijdens de netwerkmeeting zal een collega-astroloog een lezing of workshop geven van ongeveer een uur tot vijf kwartier. Vervolgens een korte pauze en daarna ongeveer een half uur het onderwerp toepassen en oefenen in breakout rooms en uitwisselen met medestudenten.

Tijdens een toepas- en oefensessie gaan we een specifiek astrologisch onderwerp toepassen op horoscopen van deelnemers en gaan we in breakout-rooms met elkaar uitwisselen ten aanzien van dit thema in elkaars horoscopen. Vervolgens een terugkoppeling en het bespreken van de eventuele vragen, wat de deelnemers eventueel moeilijk vinden of wat het inzicht was of wat er geleerd is. De nadruk ligt op het toepassen (met de eigen horoscoop), dus van de deelnemers wordt verwacht dat ze al enigszins bekend zijn met het thema. Voor de theoretische uitleg wordt verwezen naar de betreffende les van de opleiding of via een workshop die gekocht en bekeken kan worden op de website van Opleidingscentrum Ishtar.

Deze bijeenkomsten zijn voor (oud-)studenten van Opleidingscentrum Ishtar, maar ook voor deelnemers van buiten de opleiding, zoals autodidacten, die hiervoor inschrijven.

De data voor deze bijeenkomsten zijn op de volgende zaterdagen van 13:00 tot 14:30/15:00 uur:

9 september 2023: Netwerkmeeting met Patty Post
Evolutionaire astrologie gaat uit van het principe dat er vanuit vorige incarnaties patronen zijn
blijven liggen die we in ons huidige leven mogen doorbreken, en dat deze onopgeloste problematiek
een veel belangrijkere invloed op ons huidige leven heeft dan alleen de sociale training in de eerste zeven jaar van
ons leven. In deze online workshop een kennismaking met deze fascinerende vorm van astrologie die gebruik maakt van de analyse van de Maansknopenas

14 oktober 2023: Toepas- en oefensessie: het IC en het vierde huis

9 december 2023: Netwerkmeeting met Lea Manders over Studiekeuze en leerproblematieken

Als astroloog ben je geen beroepskeuzeadviseur en ben je ook niet in staat om alle ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt te volgen.  Toch kan je via de horoscoop veel zeggen over de talenten, mogelijkheden en eventuele moeilijkheden door te kijken naar de juiste huizen, huisheren en betrokken planeten. We kunnen dus beschrijven wat de horoscoopeigenaar nodig heeft en vervolgens checken of de huidige scholing/functie hieraan voldoet.

In deze gastles zal Lea aan de hand voor een voorbeeld van de cursisten gestructureerd duidelijk maken hoe zij werkt zodat het voor iedereen te volgen en toe te passen is.

Lea Manders (Kreeft, 1956) heeft vanaf 1985 een professionele astrologische praktijk, die zij in de loop der tijd is aan gaan vullen met Symbolon leggingen, mediumschap en de laatste jaren met hypnotherapie om mensen effectiever  en breder te kunnen ondersteunen. Daarnaast is zij sinds 1998 gemeenteraadslid voor een lokale partij in Arnhem. Meer informatie staat op: www.leamanders.nl

13 januari 2024: Toepas- en oefensessie: Descendant en het zevende huis
10 februari 2024: Horoscoopduiding
9 maart 2024: Netwerkmeeting met spreker
6 april 2024: Toepas- en oefensessie: secundaire Zon
18 mei 2024: Netwerkmeeting met spreker

Het bijwonen van een Astro-Club-meeting kost 40 euro per keer of 295 euro voor 8 bijeenkomsten.

Je kunt je voor een meeting aanmelden via: [email protected]

 

Wijzigingen van de data zijn voorbehouden!

Alle Zoommeetings worden zoveel mogelijk opgenomen (tenzij de privacy vraagt om dit achterwege te laten) en zijn achteraf terug te kijken in de digitale leeromgeving voor alle deelnemers aan dit programma.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hun camera’s aanzetten, zodat iedereen elkaar kan zien.