Wat is astrologie?

Astrologie behoort tot één van de oudste wetenschappen, waarbij men een zinvolle betekenis tussen de bewegingen van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde centraal stelt. De mens heeft altijd gezocht naar de betekenis van het leven. Men stelde zich vragen als: Wie ben ik?, waarom ben ik op aarde?, wat betekenen de dingen die ik meemaak?, waarom heb ik bepaalde ervaringen? en Wat zijn de gevolgen daarvan?

Om de samenhang in het leven te ontdekken en de antwoorden te vinden op al deze vragen ging de mens de nachtelijke sterrenhemel observeren. Men ontdekte dat bepaalde gebeurtenissen op aarde samenhingen of analoog waren met wat men aan de hemel zag staan. Door deze observaties heeft men ervaringen opgedaan en is de astrologie als een ervaringsleer ontstaan; een weten van binnenuit. Ervaringen die getoetst kunnen worden aan onze eigen feiten.

Astrologie is een middel om antwoord te vinden op bovenstaande vragen en is uitermate geschikt om de samenhang tussen kosmos, aarde en mens te onderzoeken en te beschouwen. Men gaat er vanuit dat de kosmos en het leven op aarde in relatie tot elkaar staan. Binnen de astrologie gaat men dan ook uit van het principe ‘zo boven-zo beneden’, wat ook wel ‘synchroniciteit’ wordt genoemd. De astrologie heeft zich al eeuwen ontwikkeld en heeft zich steeds aangepast aan het veranderende bewustzijn van de mens en de maatschappij.

Astrologie is zowel een kunst als een kunde, en is een middel om tot kennis, begrip en zingeving van onszelf te komen. Astrologie maakt daartoe gebruik van haar eigen symbolentaal. De symbolen van de astrologie weerspiegelen en vertegenwoordigen energieën in zowel de mens als de wereld om ons heen. De symbolentaal van de astrologie is gebaseerd op twaalf universele energieën van de dierenriem, die we terug zien in de dierenriemtekens, planeten en huizen. Symbolen werken in de diepte en raken ons in de onbewuste kern, die we daardoor van binnenuit leren kennen.

Meer informatie over de opleiding staat op Informatie Opleiding!