Wat is astrologie?

Astrologie

Astrologie is al een eeuwenoud vakgebied dat wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het leven en om spirituele zin aan ons leven te geven. Door astrologie te bestuderen kunnen we leren inzien dat we in een bezield universum leven met een oneindig bewustzijn. We gaan zien dat ons leven geen aaneenschakeling is van een toevallige reeks gebeurtenissen die zinloos lijken te zijn. Het is een evolutionair proces waar iedereen doorheen gaat en inherent is aan dit aardse leven. Door het bestuderen van de geboortehoroscoop ontdekken we de samenhang van ons leven en leren we onszelf en anderen beter te begrijpen.

Zingeving

In de astrologie stellen we een zinvolle betekenis tussen de bewegingen van de hemellichamen en gebeurtenissen op aarde centraal. De mens heeft altijd gezocht naar de betekenis van het leven. Men stelde zich vragen als: Wie ben ik?, Waarom ben ik op aarde?, Wat betekenen de dingen die ik meemaak?, Waarom heb ik bepaalde ervaringen? en Wat zijn de gevolgen daarvan?

Samenhang

Om de samenhang in het leven te ontdekken en de antwoorden te vinden op al deze vragen ging de mens de nachtelijke sterrenhemel observeren. Men ontdekte dat bepaalde gebeurtenissen op aarde samenhingen of analoog waren met wat men aan de hemel zag staan. Door deze observaties heeft men ervaringen opgedaan en is de astrologie als een ervaringsleer ontstaan; een weten van binnenuit. Ervaringen die getoetst kunnen worden aan onze eigen feiten.
Astrologie is een middel om antwoord te vinden op bovenstaande vragen en is uitermate geschikt om de samenhang tussen kosmos, aarde en mens te onderzoeken en te beschouwen. Men gaat er vanuit dat de kosmos en het leven op aarde in relatie tot elkaar staan. Binnen de astrologie gaat men dan ook uit van het principe ‘zo boven-zo beneden’, wat ook wel ‘synchroniciteit’ wordt genoemd. De astrologie heeft zich al eeuwen ontwikkeld en heeft zich steeds aangepast aan het veranderende bewustzijn van de mens en de maatschappij.

Symbolentaal

Astrologie is zowel een kunst als een kunde, en is een middel om tot kennis, begrip en zingeving van onszelf te komen. Astrologie maakt daartoe gebruik van haar eigen symbolentaal. De symbolen van de astrologie weerspiegelen en vertegenwoordigen energieën in zowel de mens als de wereld om ons heen. De symbolentaal van de astrologie is gebaseerd op twaalf universele energieën van de dierenriem, die we terug zien in de dierenriemtekens, planeten en huizen. Symbolen werken in de diepte en raken ons in de onbewuste kern, die we daardoor van binnenuit leren kennen.

De horoscoop

Door bestudering van de symbolentaal van een horoscoop kun je inzicht krijgen in het proces van je ziel, wat er onbewust is en wat jou als persoonlijkheid maakt wie je bent in dit aardse leven.
Op zielsniveau geeft de horoscoop inzicht in wat de ziel hier komt ervaren, wat is het zielsproces en wat zijn de kwaliteiten van jouw ziel. Vanuit het onbewuste laag weerspiegelt de horoscoop patronen, angsten of thema’s die werken vanuit je onbewuste en op de persoonlijkheidslaag laat de horoscoop zien wat je karakteraanleg is en welke mogelijkheden en moeilijkheden je tijdens dit leven tegen kunt komen. Daarnaast geeft een horoscoop inzicht in je relatie met de omgeving, zoals partner of familie, werk en werkomstandigheden.