Het examen

Toetsing en examen

Na het afronden van de eerste twee opleidingsjaren van de opleiding astrologie vindt er een toets plaats waarvoor men een certificaat ontvangt nadat men de toets met goed gevolg heeft afgelegd. Aan het einde van het derde jaar maakt de student een opdracht, en aan het einde van het vierde en vijfde jaar maakt men een werkstuk waarvoor men een certificaat ontvangt nadat men dit werkstuk met goed gevolg heeft afgelegd. Deze werkstukken zijn onderdeel van het examen Praktijkvoerend Astroloog.

Na het vijfde jaar ontvangt men een verklaring van deelname aan de opleiding als minimaal tachtig procent van de lessen zijn gevolgd. Als alle toetsen en werkstukken met goed gevolg zijn afgelegd kan de student het praktische (landelijke) examen aanvragen voor Praktijkvoerend Astroloog. De student ontvangt bij succesvolle afronding van dit landelijke examen het diploma Praktijkvoerend Astroloog.

Doel van het examen

Het doel van het schriftelijke examen (de werkstukken) is om de professionele en persoonlijke competentie van de student te verzekeren. Het werkstuk vormt de afsluiting van een opleidingsjaar. De eisen gesteld aan deze werkstukken zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) en Astrologische Associatie (ASAS). Uit het maken van deze werkstukken moet blijken dat er een gedegen vakkennis en inzicht bij de student aanwezig is. Na succesvolle afronding van het examen kan men bij de vakverenigingen (AVN en ASAS) het betreffende lidmaatschap worden aangevraagd.

Het examen

Het examen voor Praktijvoerend Astroloog bestaat uit een schriftelijk en een praktisch deel. Het schriftelijke deel wordt getoetst binnen de opleiding, het praktische deel wordt getoetst door de landelijke examencommissie. Het examen bestaat uit:

Een schriftelijk deel:
1. een werkstuk over eigen ontwikkeling;
2. radix met progressiebeschrijving;
3. een vrij werkstuk/onderzoek.

Een praktische deel:
1. een opname van een consult met een radixduiding waarin prognosetechnieken worden toegepast;
2. vijf consultverslagen;
3. een op schrift gestelde visie op het vak astrologie/astroloog;
4. een gesprek over een ter plekke voorbereide casus met vraag van cliënt.

Aanmelding voor dit praktische examen kan alleen na het behalen van de schriftelijke werkstukken via Opleidingscentrum Ishtar. Na het behalen van dit praktische landelijke examen verkrijgt men het diploma Praktijkvoerend Astroloog van Opleidingscentrum Ishtar.
Voor de eisen en voorwaarden van het schriftelijke deel van het examen wordt verwezen naar de Examenregeling van Opleidingscentrum Ishtar.
Voor de eisen en voorwaarden van dit landelijke examen wordt verwezen naar de Examenregeling voor het landelijke examen.

Examengeld

Schriftelijk examen (de drie werkstukken) is voor studenten geintegreerd in de opleiding.
Kosten praktische (landelijke) examen: € 250,-
Kosten praktische (landelijke) herexamen: € 100,-

Examendata

Het schriftelijke examen kan men in eigen tempo maken en inleveren tot twee jaar na de laatste les van het vijfde jaar.
De examens zijn elk jaar meestal eind april en eind oktober.

De komende data zijn:
2023: 25 april en 31 oktober
2024: 23 april en 29 oktober

Aanmelden voor dit examen kan tot drie maanden voor de examendatum en de werkstukken moeten dan uiterlijk twee maanden voor de examendatum worden ingeleverd.
Heb je nog vragen over het examen dan kun je contact opnemen met Opleidingscentrum Ishtar via [email protected] of telefonisch: 079-3617345.