Het examen

 

Na het afronden van de eerste twee opleidingsjaren vindt er een toets plaats waarvoor men een certificaat ontvangt nadat men de toets met goed gevolg heeft afgelegd. Aan het einde van het derde, vierde en vijfde jaar maakt men een werkstuk waarvoor men een certificaat ontvangt nadat men dit werkstuk met goed gevolg heeft afgelegd. Deze werkstukken zijn onderdeel van het examen.
 
Na het vijfde jaar ontvangt men een verklaring van deelname aan de opleiding als minimaal tachtig procent van de lessen zijn gevolgd. Als alle toetsen en werkstukken tijdens de opleiding met goed gevolg zijn afgelegd kan men het praktische (landelijke) examen aanvragen voor Praktijkvoerend Astroloog. De student ontvangt bij succesvolle afronding van dit landelijke examen het diploma Praktijkvoerend Astroloog.

Doel van het examen
Het doel van het schriftelijke deel van het examen (de werkstukken) is om de professionele en persoonlijke competentie van de student te verzekeren. Het werkstuk vormt de afsluiting van een opleidingsjaar. De eisen gesteld aan deze werkstukken zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) en Astrologische Associatie (ASAS). Uit het maken van deze werkstukken moet blijken dat er een gedegen vakkennis en inzicht bij de student aanwezig is.
Het praktische deel van het examen Praktijkvoerend Astroloog wordt landelijk getoetst door de landelijke examencommissie van het opleidingenoverleg van de astrologieopleidingen. Aanmelding voor dit praktische examen kan alleen na het behalen van het schriftelijke deel van het examen en via Opleidingscentrum Ishtar. Na het behalen van dit praktische landelijke examen verkrijgt men het diploma Praktijkvoerend Astroloog van Opleidingscentrum Ishtar. Na dit examen kan bij de vakverenigingen (AVN en ASAS) het betreffende lidmaatschap worden aangevraagd. Voor de eisen en voorwaarden van dit landelijke examen wordt verwezen naar de Examenregeling voor het landelijke examen.

Schriftelijk deel van het examen is voor studenten geintegreerd in de opleiding.
Schriftelijk deel van het examen voor oud-studenten en extraneï: € 200,-
Praktische (landelijke) examen: € 250,-
Een herkansing kost € 100,-
Prijzen gelden tot en met december 2017.

Examendata
Het schriftelijke deel van het examen kan men in eigen tempo maken en inleveren.
De examendata voor het praktische deel (de eindgesprekken), dus het landelijke examen, zijn op 30 januari en 30 oktober 2018 en op 16 april en 29 oktober 2019.
Aanmelden voor deze examens en het inleveren van de werkstukken kan tot drie maanden voor de betreffende data.
 
Heb je nog vragen over het examen dan kun je contact opnemen met Opleidingscentrum Ishtar via info@ishtar.nl of telefonisch: 079-3617345

Downloads voor het examen:
Examenregeling
 
Meer informatie over de opleiding vind je onder Opleiding Astrologie

Meer informatie
Meer informatie vind je in de brochure en de Onderwijsregeling.
Wil je meer informatie of zijn er nog vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op:
Opleidingscentrum Ishtar, Zuidwijkstraat 80, 2729 KE Zoetermeer,
Telefoon: 079 – 361 73 45
E-mail: info@ishtar.nl